Материали 1-10 от 3

Анализ на потенциала за устойчиво развитие на туризма в община Плевен 22 стр.

Анализ на потенциала за устойчиво развитие на туризма в община Плевен

Туризмът е важен елемент от икономиката на община Плевен и предприемането на правилни стъпки за неговото развитие ще благоприятства интензивното развитие на стопанската дейност и благополучието на населението в региона...
ndoe
11 1
Развитие на селските райони - Летница 17 стр.

Развитие на селските райони - Летница

България е разделена на шест района за планиране (ниво NUTS 2 по европейската класификация), 28 административни области/райони (ниво NUTS 3) и 264 общини (ниво LAU 1). Въз основа на дефиницията на ОИСР за селски район...
loli
7 0
Управление на персонала на търговската фирма 47 стр.

Управление на персонала на търговската фирма

Обект на изследване в настоящата разработка са търговските човешки ресурси и тяхното управление от гледна точка на основната цел, която те трябва да реализират - продажбата...
admin
4 2