Материали 1-10 от 18

Семейството като възпитателен фактор 23 стр.

Семейството като възпитателен фактор

Семейното възпитание е процес на взаимодействие (въздействие) между родителите и детето, ориентиран към предаване в трансформирана форма на обществени норми и изисквания, както и към взаимен обмен на индивидуално-личностна култура, ориентации, позиции и м
evtimovadonka
0 0
Оценяване на познавателна книжка 7 стр.

Оценяване на познавателна книжка

Познавателната книжка е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което е одобрено от министъра на образованието и науката за осигуряване на предучилищната подготовка...
messi
0 0
Гъвкаво-адаптивна теория за дизайн на обучението 4 стр.

Гъвкаво-адаптивна теория за дизайн на обучението

Гъвкаво – адаптивната теория е разработена в края на 90-те години на 20 век от колектив учвни от Университета във Вандербилт, САЩ. Ръководител на групата е Даниел Шварц, а неин говорител е Джон Бренсфорд...
ivan40
0 0
Религията и възпитанието 4 стр.

Религията и възпитанието

Социолозите и антрополозите гледат на религията като на абстрактен набор от идеи,ценности и преживявания,развили се като част от културната матрица. Религията може да бъде определена като наличие на вяра в сакралното и божественото...
emoto_92
20 0
Конспект по теория на възпитанието 9 стр.

Конспект по теория на възпитанието

Курсът има за цел да запознае студентите с общите основи и методологията на теорията на възпитанието, със същността и закономерностите на възпитанието като социален феномен....
nezabravima
23 0
Общуване при децата в предучилищна възраст 8 стр.

Общуване при децата в предучилищна възраст

Детето е личност, защото е съзнателно същество. Заема определено място в обществото. Развитието на детската личност е в съответствие с изискванията на обществото и индивидуалния облик на детето. Осъществява се по пътя на общуването и изпълнението ...
emoto_92
9 1