Материали 1-10 от 2

Сравнителен анализ на здравноосигурителните системи на България Швеция и Германия 18 стр.

Сравнителен анализ на здравноосигурителните системи на България, Швеция и Германия

Задължителната здравна осигурителна система в България е от типа на обществен договорен модел- Бисмарк.Тя е изградена като обществен монопол и предоставя задължителни здравни осигуровки и гарантира осигурителните права на гражданите.
dannyboy
1 0