Материали 1-10 от 1

Математическа статистика 6 стр.

Математическа статистика

Техническата статистика събира данни. Математическата статистика е онзи вид статистика, която си служи с теория на вероятностите, също така поведенческите науки и тя е приложна...
loli
9 0