Материали 1-10 от 3

Биомеханика 5 стр.

Биомеханика

Всяка дейност на живия организъм е свързана в последна сметка с извършването на определено движение. В най-голяма степен това важи за дейността на човека в спортната практика...
messi
18 0
Човешкото тяло като биомеханична система 10 стр.

Човешкото тяло като биомеханична система

Движенията, който може да изпълнява човек, изключително многообразни и почти е невъзможно да се посочат границите на двигателните възможности. Изпълнението на дадено движение се намира в пряка зависимост от структурата и свойствата на...
ivan40
89 0