Материали 1-10 от 5

Сравнителен анализ на партийните системи на България и Португалия 11 стр.

Сравнителен анализ на партийните системи на България и Португалия

Партийните системи на съвременните демокрации съдържат многобройни разновидности от институции, практики и нрави. Разновидностите на отделните режими и форми на управление не се определят само от конституционните правила и норми, но и от историческите...
dannyboy
0 0
Особености на традиционния монетаризъм спрямо ортдоксалното кейнсианство относно държавната регулация в паричния сектор 11 стр.

Особености на традиционния монетаризъм спрямо ортдоксалното кейнсианство относно държавната регулация в паричния сектор.

От началото на 70 те години в световната икономическа теория започва все по-честа да се изтъква необходимостта от нови идеи, които да поставят мисленето в съответствие с икономическата действителност...
lubega
1 0