Материали 81-90 от 1282

Изкуството на исляма в АрабияПерсияСирияЕгипетСеверна АфрикаИспанияОсманската Империя от Константинопол до ИстанбулДалечния ИзтокАзия Ислямската архитектура Приложното и декоративното изкуство на мюсюлманските народи 13 стр.

Изкуството на исляма в Арабия,Персия,Сирия,Египет,Северна Африка,Испания,Османската Империя (от Константинопол до Истанбул),Далечния Изток,Азия. Ислямската архитектура. Приложното и декоративното изкуство на мюсюлманските народи

Възникналата в резултат на арабските завоевания и разпространението на исляма синкретична култура се явява благодатна почва за разцвета на арабското изкуство през VІІІ-ХІІ в. Независимо от различията в традициите и начина на живот в отделните провинции,
natopen
0 1
Стрес и професионално прегаряне 11 стр.

Стрес и професионално прегаряне

Понятието„стрес”(от анг. “stress”-натиск налягане, напрежение, удар, усилие, натоварване; коренът на думата стрес се открива в латинското distringere – спъвам, затруднявам.) започва да се среща все по-често през втората половина на 20 в. Първоначално то
godsmack13
0 0