Материали 1-10 от 4

Методика на физическото възпитание в детската градина 92 стр.

Методика на физическото възпитание в детската градина

Педагогическа наука, която конкретизира, доразвива и адаптира общите постановки на процеса на обучение в условията и със средствата на организираната или самостоятелна, но целенасочена и педагогически осмислена, двигателна дейност...
ivan40
290 11
Методика на физическото възпитание в НУ на СОУ 8 стр.

Методика на физическото възпитание в НУ на СОУ

Основни понятия на теорията на физическото възпитание. Във философията понятието се разглежда като форма на мисленето, която отразява обективни предмети и явления чрез характерните им общи и съществени свойства и взаимоотношения...
emoto_92
26 3
Урокът по физическо възпитание лекоатлетически упражнения 15 стр.

Урокът по физическо възпитание. лекоатлетически упражнения

1. Урокът по физическо възпитание. 2.Задачи на урока. 3.Съдържание и структура на урока 4. Видове уроци по физическо възпитание. 5. Методически изисквания при провеждане на урока по физическо възпитание. .....
ivan40
46 2
Урокът по физическо възпитание Упражнения и игри с музика народни хора и танци 13 стр.

Урокът по физическо възпитание. Упражнения и игри с музика, народни хора и танци.

Формите на организиране на обучението по физическо възпитание и на тренировъчната дейност имат някои особености, които произлизат от спецификата на учебния процес и задачи...
ivan40
44 2