Материали 1-10 от 23

Курсова работа на тема ОpenGL 12 стр.

Курсова работа на тема ОpenGL

История на стандарта OpenGL. Библиотеки и реализации на OpenGL. Терминология. Основни възмоцжности на OpenGL. OpenGL като виртуална машина. Данни. Структура на вътрешното състояние. Начин на функциониране...
messi
5 1
Виртуално обучение - модул преподаватели 57 стр.

Виртуално обучение - модул преподаватели

Реализираната система за виртуално обучение на би могла да се използва като помощно средство при изучаването във факултета по математика и информатика. Системата може да бъде модифицирана за нуждите на различни учебни заведения, фирми и организации...
cblock
10 1
Проектиране и архитектура на базови шаблони за нестандартен графичен потребителски интерфейс за уиндоус базирани приложения 42 стр.

Проектиране и архитектура на базови шаблони за нестандартен графичен потребителски интерфейс за уиндоус базирани приложения

Разработеното приложение има за цел да предостави на потребителя едно лесно за работа приложение, чрез което той да създава лесно шаблони за нестандартен графичен потребителски интерфейс...
rusev02
5 0
Java EE 5 32 стр.

Java EE 5

Това представляват документи, чрез които се описват предложения за внедряване на технологии и други спецификации към java платформата, с цел да се унифицира процеса на развитие. Всяка jsr е разделена минимум на следните три задължителни секции...
nerven
7 0