Материали 1-10 от 10

Сравнителна характеристика на монопол и монопсон на пазара на труда 6 стр.

Сравнителна характеристика на монопол и монопсон на пазара на труда

Сравнителна характеристика на монопол и монопсон. Монопол: Такава ситуация се създава, когато на трудовия пазар в един отрасъл, на който действат правилата на съвършената конкуренция, се създава профсъюз, който трябва да представлява интересите
16 2
Оценка на макроикономическата ситуация в България през 2009 година 5 стр.

Оценка на макроикономическата ситуация в България през 2009 година

През 2009 г. българската икономика бе силно повлияна от световната финансова и икономическа криза, довела до свиване на външното търсене на продукцията на българските износители ...
ivan40
8 1
Макроикономика - равновесие и мултипликатор 2 стр.

Макроикономика - равновесие и мултипликатор

Равнището на дохода се определя от размера на съвкупното търсене - това е най-важното, което научихме в последната лекция. В затворена икономика без държавен сектор основните елементи на съвкупното търсене са инвестициите и личното потребление...
ivan40
14 1
Предмет и метод на съвременната икономическа наука 8 стр.

Предмет и метод на съвременната икономическа наука

Икономиксът е наука за производството, разпределението, размяната и потреблението на благата в човешкото общество. Производствотое процес на взаимодействие на първични и вторични производствени фактори с цел създаване на блага за потребление...
loli
0 0
Същност и основни категории на пазара 1 стр.

Същност и основни категории на пазара

Съществуват 3 принципно различни форми на организация на иконом. И в частност на връзката между производството и потреблението: натурална икономика, пазарна икономика, централно управлявана икономика...
gecata_maina
17 0
Структури на трудов пазар 3 стр.

Структури на трудов пазар

Пазарната структура е характеристика на пазара, която включва броя на продавачите и купувачите, степента, в която се различават продуктите, произведени от различни фирми и бариерите за навлизане в отрасъла....
ndoe
4 0
Резюме на статията на проф д-р ик Камен Миркович на тема Релативистчна теория на полезността и стойността 7 стр.

Резюме на статията на проф. д-р. ик. Камен Миркович на тема: „Релативистчна теория на полезността и стойността”

Да да достигнем до създаването на релативистична теория на полезността и стойността първо разглеждаме продуктовите и полезностните потребности на потребителя като начален момент за обясняване на полезността и напределната полезност...
admin
6 0
Предимства и недостатъци на минималната работна заплата 5 стр.

Предимства и недостатъци на минималната работна заплата

Минималната работна заплата се възприема като измерител на най-ниското заплащане на труд в страна, регулирането на което се осъществява с постановление на Министерски съвет при отчитане...
admin
17 0