Материали 1-10 от 2

Паисий Хилендарски 41 стр.

Паисий Хилендарски

Важен е въпросът за изворите, използвани от Паисий в процеса на продължителната му работа над своята история. Върху тази история е писано в историческата наука, установени са в общи черти използваните извори и отношението на Паисий към тях...
ivan40
5 0
Историческа граматика на българския език 21 стр.

Историческа граматика на българския език

Има за цел да проучи и изложи постепенния развой на промените, които са ставали в звуковия състав, в грам. Състав и в лексикалния фонд на БЕ от времето на обособяването му като отделен славянски език след разпадането на праславянски език....
cblock
7 2