Материали 1-10 от 1

Измерване на ефективността 15 стр.

Измерване на ефективността

Акцентът е върху разликата в стойностите за ефективност, получени с помощта на тези стандарти при оценяване на работните показатели на един стандартен индукционен двигател с кафезен ротор...
messi
3 0