Материали 1-10 от 5

Обичаи и традиции в ямболския край 21 стр.

Обичаи и традиции в ямболския край

Празниците на нашите прадеди са възникнали в зависимост от стопанския календар, свързан със земеделието и скотовъдството. Всеки народен календар представлява своеобразна, строго изградена система...
nerven
9 1
Арменците в България- традиции празници и култура 20 стр.

Арменците в България- традиции, празници и култура

На територията на Бългатия съжителстват различни етноси и религии.Кои са те?Каква е тяхната идентичност,култура,традиции?България изглежда малка на пръв поглед,а е събрала в шепите си наниз от множество разноцветни мъниста бели...
gecata_maina
57 2
Характеристика на митологическия слой на епическия песенен цикъл за Крали Марко 12 стр.

Характеристика на митологическия слой на епическия песенен цикъл за Крали Марко

Образът на Крали Марко е вълнувал народа в миналото, продължава да вълнува и съвременниците със своите героични подвизи, със своята смърт и безсмъртие. Много е писано за Марко в научната литература. Едва ли има фолклорист, в изследванията, на който...
ivan40
16 0
Модусът на любовта 6 стр.

Модусът на любовта

Любовта - тема толкова сложна, дълбока и в същото време привличаща винаги внимание, обект на непрестанен интерес. Нейното присъствие можем да открием в различни разновидности в отделните епохи....
ndoe
6 0