Материали 1-10 от 1281

 Взаимодействие между етнос и общество на славяните 16 стр.

Взаимодействие между етнос и общество на славяните

Основната форма за проява на това свойство езика е наличието на етнични езици и на етнични езикови варианти. Езикова вариативност се определя от лингвистични езикови и пара лингвистични (извън езикови) фактори и има свои закономерности....
ndoe
6 0
 Раждането на българския капитализъм сравнителна характеристика на протичащите трансформационни процеси в материалния 8 стр.

Раждането на българския капитализъм /сравнителна характеристика на протичащите трансформационни процеси в материалния

Раждането на българския капитализъм /сравнителна характеристика на протичащите трансформационни процеси в материалния
veskoyyy
0 0
7S анализ на верига хипермаркети 4 стр.

"7S" анализ на верига хипермаркети

Mоделът "7S" на Mаккинзи е модел, който посочва факторите, от които зависи една организация да може да работи ефективно. Заедно тези фактори определят начинът, по който компанията работи и следва мисията, зададена при създаването и...
nerven
3 0
Бариерата - Павел Вежинов 3 стр.

"Бариерата" - Павел Вежинов

Повестта "Бариерата" започва с описание на чувствата на главния герой. Героят усеща самота, "мъчи се да ме притисне в ъгъла", описва самотата като чувство, от което няма спасение. Така започва повеста на Павел ...
messi
189 3