Материали 1-10 от 104

Внимание Памет Характер - Реферат по Психология 12 стр.

Внимание, Памет, Характер - Реферат по Психология

Реферат по психология за повишаване на оценката или освобождаване на тема Внимание, памет и характер. Реферата е приложен само веднъж от мен и е уникален. Приложен е в ПУ, ФИСН, Маркетинг
theskillboy
0 0
Стрес и професионално прегаряне 11 стр.

Стрес и професионално прегаряне

Понятието„стрес”(от анг. “stress”-натиск налягане, напрежение, удар, усилие, натоварване; коренът на думата стрес се открива в латинското distringere – спъвам, затруднявам.) започва да се среща все по-често през втората половина на 20 в. Първоначално то
godsmack13
0 0
Общуване Видове общуване Любов и приятелство 5 стр.

Общуване. Видове общуване. Любов и приятелство.

Всеки един участник влиза в процеса на общуване като субект, личност, а не като тяло, като физически предмет. Общуването протича само при наличие на специфична активност от страна на...
silviQ
0 0