Материали 1-10 от 7

Токийска фондова борса 27 стр.

Токийска фондова борса

През 70-те години на 19 век в Япония бил установен стабилен режим на управление и това се отразило положително на бизнес отношенията в страната. В резултат се появила нужда от публична тръжна интитуция и бил приет закон за борсовата търговия....
emoto_92
24 4
Токийска фондова борса 12 стр.

Токийска фондова борса

Токийската фондова борса е най-голямата борса в Япония и втората по борсова капитализация в света след нюйоркската фондова борса. На нея се осъществяват около 80% от сделките с ценни книжа в Япония...
ivan40
27 3
Швейцарска стокова борса SWX 28 стр.

Швейцарска стокова борса SWX

За разлика от другите европейски страни, борсовите центрове в Швейцария възникват по–късно. През 18 век Цюрих започва да се развива като банков център. След това обаче преживява бърз подем и от края на 19 в. успява да заеме позицията на водещ....
ivan40
90 5