Материали 1-10 от 2

Наказателно право 82 стр.

Наказателно право

Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателно-правната наука. Действие на наказателния закон по време и място. Наказателно отговорни лица - субект на престъплението, вменяемост и невменяемост....
admin
10 1