Материали 1-10 от 9

ИНТЕРНЕТ И ДЕФИЦИТ В РЕАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ 100 стр.

ИНТЕРНЕТ И ДЕФИЦИТ В РЕАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Общуването е най-силната потребност на човек. Размяната на информация, формирането на мнение по някакъв въпрос, решаването на професионалните задачи, обучението – са някои от аспектите и целите на този процес.
messi
1 0
ИНТЕРНЕД АДИКЦИЯ И ДЕСТРУКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ 39 стр.

ИНТЕРНЕД АДИКЦИЯ И ДЕСТРУКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ

Познаването на личността дава възможност за по-нататъшно преодоляване на деструктивите в поведението, пораждащи отрицателни реакции у околните, пречещи на психосоциалното съзряване и успешна реализация.
messi
1 0
Развитие на социалната психология през втората половина на XIX век 4 стр.

Развитие на социалната психология през втората половина на XIX век

Социалната психология няма пълна и ясна история. Тя е относително млада наука. Историята на социалнопсихологическите идеи знания и изследвания е свързана с историята на психологията, философията, метафизиката и религията...
loli
3 0
Идентичност на личността 2 стр.

Идентичност на личността

Идентичността е чувство за принадлежност, но не всяко чувство за принадлежност е идентичност. Терминът се явява за първи път от Зигмунд Фройд, за да обясни ранната социализация на детето. С въпроса за идентичността се занимава обстойно и Ерик Ериксън...
ndoe
14 0
Социометрия социодрама психодрама - Джейкъб Морено 30 стр.

Социометрия, социодрама, психодрама - Джейкъб Морено

Морено е не само изключителен лекар, философ и драматург. Той е човек, надарен със забележителната способност да прониква отвъд границите на реалността и да преоткрива спонтанното, истинското и красивото у хората...
admin
45 0