Материали 1-10 от 34

Развитие при ограничен ресурс 9 стр.

Развитие при ограничен ресурс

Потреблението на енергия и материали води до изчерпване на техните количества и недостиг на източниците на енергия в световен мащаб. Тези суровини стават все по недостъпни и се разкрива ясна опасност в бъдеще те да се изчерпят...
ndoe
0 0
Връзка между инфлация и безработица крива на Филипс 5 стр.

Връзка между инфлация и безработица (крива на Филипс)

Кривата на Филипс в исторически аспект. Извеждане на оригиналната крива на Филипс. Извеждане на кривата на Филипс като зависимост между норма на инфлация и норма на безработица. Извеждане на разширената (допълнена) крива на Филипс...
ivan40
0 1
Дългосочен модел 1 стр.

Дългосочен модел

Моделът разглежда факторите, които определят равнището на производството, дохда и заетостта. Обяснява тенденцията към растеж на реалния БП, в дългосрочен план. Моделът описва икономиката в момент, когато стоковите пазари и пазарът на труда са...
cblock
1 0
Икономика на публичния сектор - обща характеристика 25 стр.

Икономика на публичния сектор - обща характеристика

Публичният сектор представлява система от държавни и общински институции, които управляват публичната собственост, осъществяват данъчното облагане, произвеждат и предлагат публични блага за използване от членовете на обществото...
nezabravima
1 0