Материали 1-10 от 4

Основни понятия на класическата механика 15 стр.

Основни понятия на класическата механика

Основни понятия на класическата механика механиката е наука за преместването на телата в пространството и времето. В класическата механика се разглеждат макроскопични обекти, движещи се със скорости, малки в сравнение със скоростта на светлината....
ndoe
4 1
Термодинамика 24 стр.

Термодинамика

Наименованието ‘Термодинамика’ има гръцки произход и е съставено от две думи: ‘термо’,означаващо ‘нагрят’ и ‘динамис’ – сила. Този клон от физиката възниква за да обясни явленията свързани с преобразуването на топлината в механична работа.....
ndoe
62 4