Материали 1-10 от 10

НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИТЕ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ТРУДОВ ОПИТ ОТ ДЕЦАТА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 76 стр.

НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИТЕ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ТРУДОВ ОПИТ ОТ ДЕЦАТА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Влиянието на народното творчество като фактор във възпитателната работа на децата, отдавна е привличало вниманието на много автори.
messi
0 0 0