Материали 1-10 от 1330

Влияние на COVID-19 върху политиките на българското правителство и анти-пандемично сътрудничество на Балканите 16 стр.

Влияние на COVID-19 върху политиките на българското правителство и анти-пандемично сътрудничество на Балканите

На 31 декември, 2019 година Китай предупреждава Световната здравна организация за нов вирус в град Ухан, провинция Хубей. Вирусът бързо се разпространява и в останалите части на страната въпреки ограниченията за пътуване и поставените под блокада градове.
messi
0 0
Величие и падение на Испания при управлението на Хабсбургите 1516-1700 г 14 стр.

Величие и падение на Испания при управлението на Хабсбургите (1516-1700 г.)

Хабсбургите разширяват териториите си, като прибавят нови земи към своите владения чрез брак или наследство. Първите Хабсбурги на Испания стават управители на огромна империя.
messi
0 0
Мотивация за труд 14 стр.

Мотивация за труд

Трудовата мотивация е ключова за човешкото развитие. Класическият подход към управление на организациите налага възгледа за икономическия човек, за когото доминиращи са икономическите мотиви.
messi
0 0
Мотивация и интерес към ученето стратегии за повишаване на любопитството и усилията към постигане на целите 15 стр.

Мотивация и интерес към ученето – стратегии за повишаване на любопитството и усилията към постигане на целите

В психологията, с понятието "мотивация" се обясняват постъпки, намерения, желания, стремежи, нагласи, ценности и други. С мотивация се обозначава активирането, насочването и регулирането на поведението и дейността.
messi
0 0
Финансов аналин на Лондонска фондова борса 27 стр.

Финансов аналин на Лондонска фондова борса

Като същност, борсата представлява регламентиран пазар, на който се събират посредници на купувачи и продавачи или установат контакт помежду си по електронен път, за да извършват покупко-продажба на ценни книжа, по цени, които се определят от търсенето и
messi
0 0
Документи и архиви от османотурския период в българската история 12 стр.

Документи и архиви от османотурския период в българската история

В тази тема документи и архиви от османотурския период в българската история ще проследим създаването и съхранението на документите през период на тежко съжителство на османотурци и българи по нашите земи.
messi
0 0
Анализ на динамиката и структурата на приходите и разходите в бюджета на Община Белоградчик през периода 2010- 2018 г 22 стр.

Анализ на динамиката и структурата на приходите и разходите в бюджета на Община Белоградчик през периода 2010- 2018 г

Настоящият план цели да постигане финансова стабилност на община Белоградчик. Целта на настоящият документ е да се обясни защо и как се е стигнало до незавидното финансово положение.
messi
0 0