Материали 1-10 от 1295

НАГЛАСИ НА БЪЛГАРИНА КЪМ СПОРТНИЯ ТУРИЗЪМ 62 стр. очаква одобрение

НАГЛАСИ НА БЪЛГАРИНА КЪМ СПОРТНИЯ ТУРИЗЪМ

В България непрекъснато се увеличават и развиват туристическите обекти. Страната ни е предпочитана дестинация с благоприятния си климат и възможността за практикуване на много и различни видове туризъм.
messi
0 0
Стратегия на озаглавяването в съвременните български печатни медии 50 стр.

Стратегия на озаглавяването в съвременните български печатни медии

Медиите са били винаги част от човешката култура. Не винаги обаче са разглеждани самостоятелно. Настоящето изследване е с приложима насоченост към размисли, свързани с богинята Медия, без която днешните времена не могат.
messi
0 0
 Изследване на самоутвърждаването на ученици от 7-ми и 8-ми клас 71 стр.

„ Изследване на самоутвърждаването на ученици от 7-ми и 8-ми клас“

Учениците в 7-ми и 8-ми клас (13 – 14-годишни) в най-пълна степен олицетворяват процеса на превръщане на детето в зрял пълноценен възрастен. Необходимо е задълбочено осмисляне чрез изследване на самоутвърждаването на ученици от 7-ми и 8-ми клас (13 – 14-г
messi
0 0
Съвременни техники на педагогическо общуване в подготвителна група по системата на Томас Гордън 78 стр.

„Съвременни техники на педагогическо общуване в подготвителна група (по системата на Томас Гордън)

Подготовката на детето за училище, разбирана като единство от знания, умения и отношения, предвид самоценността на естеството, педагогическият процес в предучилищна възраст, има подчертан възпитателен характер.
messi
0 0
ПРЕВАНТИВНИ И ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ НАРУШИТЕЛИ С АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 48 стр.

„ПРЕВАНТИВНИ И ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ НАРУШИТЕЛИ С АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ”

Реакциите на родителите при конкретни девиантни прояви се определят от начина, по който семейството приема цялостното поведение на детето.
messi
0 0
 Особености на самооценката на деца от начална училищна възраст 84 стр.

„ Особености на самооценката на деца от начална училищна възраст “

Дълбоките промени в начина на живот на ученика от началното училище предявяват към него много по-високи изисквания от преди и това е условие за по-нататъшно извисяване на психическото му развитие
messi
0 0
Съвременни техники на педагогическо общуване в подготвителна група на системата на Томас Гордън 85 стр.

Съвременни техники на педагогическо общуване в подготвителна група (на системата на Томас Гордън)

Човекът е същество, което Елиът Арънсън нарича „социално животно“. Перифразирайки далечния си предшественик, Аристотел с твърдението му, че „Човекът е обществено животно“.
messi
0 0