Материали 1-10 от 1359

НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИТЕ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ТРУДОВ ОПИТ ОТ ДЕЦАТА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 76 стр.

НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИТЕ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ТРУДОВ ОПИТ ОТ ДЕЦАТА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Влиянието на народното творчество като фактор във възпитателната работа на децата, отдавна е привличало вниманието на много автори.
messi
0 0
ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ НА ДЕЦА ОТ РОМСКИ ЕТНОС 83 стр.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ НА ДЕЦА ОТ РОМСКИ ЕТНОС

През последните двадесет години се наблюдават редица тенденции в съвременното общество, които налагат промени в образователната система.
messi
0 0
ДИДАКТИЧЕСКА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ПЪРВИ КЛАС В БЪЛГАРИЯ И НА КАЙМАНОВИТЕ ОСТРОВИ 7 стр.

ДИДАКТИЧЕСКА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ПЪРВИ КЛАС В БЪЛГАРИЯ И НА КАЙМАНОВИТЕ ОСТРОВИ

Математиката като наука се появява още през 2500г.пр.Хр. Още тогава се забелязва нуждата от броене и измерване и така се поставя началото на устната математика.
messi
0 0