Материали 1-10 от 8

Методи и подходи за вземане на управленски решения 14 стр.

Методи и подходи за вземане на управленски решения

Решенията в организацията се взимат както от отделните мениджъри, така и от определени групи – съвети, комитети, екипи, целеви и други групи. В този смисъл могат да се разграничат два основни подхода при вземането на решения: индивидуален и групов...
ivan40
13 2
Анализ на организационно-управленска структура 6 стр.

Анализ на организационно-управленска структура

В днешно време икономическите и социалните организации са многобройни и разнообразни по своя характер и функции. Организацията, сама по себе си, е плод на разделението на човешкия труд и продукт на модерната икономика. Основните характеристики, които...
admin
44 4
Анализ на организационно - управленска структура 4 стр.

Анализ на организационно - управленска структура

Интересът към изкуствения тен завладя през последните години Америка, редица страни от западна Европа, включително и България. Да притежаваш кафяв загар на кожата означава не само по-добра визия и по-голямо самочувствие...
admin
52 2