Материали 1-10 от 74

Теория на пазара Пазарен механизъм и пазарно равновесие 114 стр.

Теория на пазара. Пазарен механизъм и пазарно равновесие.

Пазар и видове пазари. Търсене: крива на търсенето, детерминанти на търсенето, закон на търсенето. предлагане: крива на предлагането, детерминанти на предлагането, закон на предлагането...
gecata_maina
0 0
ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО НА ВНОСНИТЕ СТОКИ 21 стр.

ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО НА ВНОСНИТЕ СТОКИ

Класическата теория извежда пазарния механизъм като съвършен регулатор на стопанската дейност. Пазарът насочва ефективното разпределение на ресурсите въз основа на цените.
messi
0 0