Материали 1-10 от 151

Производство в дълъг период 4 стр.

Производство в дълъг период

Стратегически избор на фирмата. Аналитичти инструменти: изокванти, изокости. Условия за равновесие на фирмата в дълъг период. Ефекти от мащаба. Приходи и печалби из фирмата. Максимизиране на печалбата...
aronn
0 0
Маркетингова стратегия на фирма 20 стр.

Маркетингова стратегия на фирма

Идеята на настоящия проект е да се изгради хотел в град Поморие. Тя е свързана с възможностите за развитие на морския и балнео-туризма в района, както и голямото търсене, предвид благоприятното климатично разположение на града, плажа, калолечението...
dannyboy
0 0
Теория на пазара Пазарен механизъм и пазарно равновесие 114 стр.

Теория на пазара. Пазарен механизъм и пазарно равновесие.

Пазар и видове пазари. Търсене: крива на търсенето, детерминанти на търсенето, закон на търсенето. предлагане: крива на предлагането, детерминанти на предлагането, закон на предлагането...
gecata_maina
0 0