Материали 1-10 от 9

Традиционният и модерния дар - сравнителен анализ 8 стр.

Традиционният и модерния дар - сравнителен анализ

Предмет на социологията е социалното действие, което може да се ориентира към минало, настояще и бъдеще. Социалното действие се определя от личната потребност от една страна, а от друга от "масата", която всъщност е обществото...
loli
3 0
Георги Фотев - стратификация и мобилност 8 стр.

Георги Фотев - стратификация и мобилност

Социалната стратификация, социалната диференциация и социалната структура могат да бъдат разгледани като взаимно осветяващи се категории. Парсънс въвежда идеята, че социалната стратификация е обобщен аспект на структурата на социалните системи...
nerven
3 0
Дълбочинно интервю 28 стр.

Дълбочинно интервю

Eмпирично социологическо проучване. Форматът на интервюто е чисто и просто последователен. Този начин за събиране на информация е широко застъпен и често пъти остава неразпознат от обикновените хора....
ndoe
41 2
Артефактичен анализ на прозорец 6 стр.

Артефактичен анализ на прозорец

Прозорец е и всеки остъклен отвор, осигуряващ визуален контакт с вътрешността на обект, както и приспособлението за затваряне на този отвор. Повечето прозорци на сгради са рамкирани с дърво или метал, като основно се състоят от едро, често тънко стъкло.
Simonsita
17 0