Материали 1-10 от 15

Качествена методология - основни понятия 35 стр.

Качествена методология - основни понятия

Количествените и качествените методи на изследване се различават предимно в аналитичните цели, вида на въпросите, видовете инструменти за събиране на данни, формите на данни, които те произвеждат и степента на гъвкавост, вложена в проектното проучване...
mOn
1 1
Изследване на туристическото поведение в хотел 21 стр.

Изследване на туристическото поведение в хотел

В условия на динамична конкурентна среда фирмите в туристическия бранш планират активна маркетингова политика, с цел да наложат своите конкурентни предимства на основата на способностите и уменията си за създаване на туристически услуги, да организират...
dannyboy
31 2
Традиционният и модерния дар - сравнителен анализ 8 стр.

Традиционният и модерния дар - сравнителен анализ

Предмет на социологията е социалното действие, което може да се ориентира към минало, настояще и бъдеще. Социалното действие се определя от личната потребност от една страна, а от друга от "масата", която всъщност е обществото...
loli
3 0