Материали 1-10 от 2

Георги Фотев - стратификация и мобилност 8 стр.

Георги Фотев - стратификация и мобилност

Социалната стратификация, социалната диференциация и социалната структура могат да бъдат разгледани като взаимно осветяващи се категории. Парсънс въвежда идеята, че социалната стратификация е обобщен аспект на структурата на социалните системи...
nerven
3 0