Материали 1-10 от 15

Артефактичен анализ на прозорец 6 стр.

Артефактичен анализ на прозорец

Прозорец е и всеки остъклен отвор, осигуряващ визуален контакт с вътрешността на обект, както и приспособлението за затваряне на този отвор. Повечето прозорци на сгради са рамкирани с дърво или метал, като основно се състоят от едро, често тънко стъкло.
Simonsita
17 0
Георги Фотев - стратификация и мобилност 8 стр.

Георги Фотев - стратификация и мобилност

Социалната стратификация, социалната диференциация и социалната структура могат да бъдат разгледани като взаимно осветяващи се категории. Парсънс въвежда идеята, че социалната стратификация е обобщен аспект на структурата на социалните системи...
nerven
3 0
Дълбочинно интервю 28 стр.

Дълбочинно интервю

Eмпирично социологическо проучване. Форматът на интервюто е чисто и просто последователен. Този начин за събиране на информация е широко застъпен и често пъти остава неразпознат от обикновените хора....
ndoe
41 1
Изследване на туристическото поведение в хотел 21 стр.

Изследване на туристическото поведение в хотел

В условия на динамична конкурентна среда фирмите в туристическия бранш планират активна маркетингова политика, с цел да наложат своите конкурентни предимства на основата на способностите и уменията си за създаване на туристически услуги, да организират...
dannyboy
31 2
Качествена методология - основни понятия 35 стр.

Качествена методология - основни понятия

Количествените и качествените методи на изследване се различават предимно в аналитичните цели, вида на въпросите, видовете инструменти за събиране на данни, формите на данни, които те произвеждат и степента на гъвкавост, вложена в проектното проучване...
mOn
1 0