Материали 1-10 от 15

Преподаването- професионализъм предизвикателство или осъзнат риск 5 стр.

Преподаването- професионализъм, предизвикателство или осъзнат риск

Идеята за педагогически риск при преподаването се свързва с общата представа за риска, изхожда се от презумпцията, че самото обучение в училище носи в себе си латентен риск. това произтича от факта...
cblock
256 11
форми на възпитание 12 стр.

форми на възпитание

Основните компоненти на възпитателния процес(цел, задачи, принципи, съдържание, средства, методи, форми и резултати от възпитанието) определят главните операции, които са свързани с неговото реализиране....
mOn
14 0
Анализ на категориите обект предмет закономерности цел и задачи на педагогиката 2 стр.

Анализ на категориите обект, предмет, закономерности, цел и задачи на педагогиката

Понятието обект на педагогическата наука почти не се изследва. Когато явленията се изучават в тяхното системно единство, тогава обектът на всяка частна наука се изследва като компонент на по-обща...
ndoe
23 0
Теория на възпитанието 2 стр.

Теория на възпитанието

Под категория ще разбираме категория, т.е. като аз говоря, говоря за нещата от променящия се свят. когато говорим за понятята, ще говорим за това, което разбираме. Наред с това, когато говорим за категории, ние ще говорим за същност ...
ndoe
24 0
Методологически основи на педагогиката 4 стр.

Методологически основи на педагогиката

Най- общо се разглежда като наука за метода на научното изследване и обяснение,като учение за научния метод. Методологията обаче е не само учение за метода на научното познание,а и за преобразуване на света....
ndoe
39 0