Материали 1-10 от 3

СМИСЪЛЪТ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖД ЕЗИК НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗУЧАВАНЕТО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 15 стр.

СМИСЪЛЪТ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖД ЕЗИК – НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗУЧАВАНЕТО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Днес (ХХІ в.) определяме границите не като географски, а като езикови. В легендата за Вавилонската кула (Приложение 1) се твърди, че в древните времена хората говорели на един език и разбирателството помежду им било абсолютно и безспорно .
messi
5 1