Материали 1-10 от 54

Темата за родината проследена от Ботев до Димов 16 стр.

Темата за родината, проследена от Ботев до Димов

Изключително трудно е да се обхване толкова голям период от време, изпълнено с автори и творби от всякакви жанрове и стилове. Все пак, въпреки огромното разнообразие от творци, има нещо, което ги обединява и ни позволява да ги видим като нещо цялостно...
aronn
7 0
Диверсификация в бизнеса 4 стр.

Диверсификация в бизнеса

Избор на подходящи механизми за навлизане в новия бизнес. Успехът на стратегията на диверсификацията зависи не само от правилния избор на типа и отрасъла за диверсификация, но и конкретния механизъм, с който фирмата възнамерява...
lubega
2 0
Отношенията Европейски съюз - НАТО 29 стр.

Отношенията Европейски съюз - НАТО

Въз основа на решенията, взети от ЕС и НАТО на срещите на високо равнище на ЕС в Кьолн през юни и на НАТО във Вашингтон през април 1999 г. министрите на отбраната на ЕС отделят специално място на въпросите за отношенията между двете организации....
lubega
0 1
Проблемите на БВП в българската периодична литература за периода 1998 -2001г 5 стр.

Проблемите на БВП в българската периодична литература за периода 1998 -2001г

В условията на все повече глобализиращата се икономика, външната търговия, регионалните и световните търговски общности придобиват особено важно значение за икономическото развитие на всяка страна.
nezabravima
1 0