Материали 1-10 от 12

Образуване на валутния курс фактори и концепции Валутен пазар и валутни операции същност фактори видове Международни валутни системи 11 стр.

Образуване на валутния курс – фактори и концепции. Валутен пазар и валутни операции – същност, фактори, видове. Международни валутни системи.

Образуване на валутния курс – фактори и концепции. Валутен пазар и валутни операции – същност, фактори, видове. Международни валутни системи – същност, еволюция, алтернативи и икономически последици. Къде е била и е България?...
silviQ
6 1
Същност и структура на платежния баланс 7 стр.

Същност и структура на платежния баланс

Размяната на стоки, услуги и финансови активи между резидентите на дадена държава и останалия свят за определен период от време се отразява посредством платежния баланс на съответната страна.
mOn
1 1
Миграции и разследване на населението 15 стр.

Миграции и разследване на населението

Според дълготрайността на престоя на имигрантите се различават следните видове международна миграция: постоянна, когато хората са напуснали своята родина и окончателно се заселват в друга държава...
messi
1 0
ГАТТ и СТО Участие на България 5 стр.

ГАТТ и СТО. Участие на България.

Световната търговска система. Присъединяването на страната ни към Световната търговска организация (СТО) през декември 1996 г. улесни прехода към пазарна икономика, осигури стабилност на вътрешния пазар и насърчи...
mOn
11 0