Материали 1-10 от 1

Проблеми на поетиката на Достоевски 10 стр.

Проблеми на поетиката на Достоевски

Типове прозаическа реч. Словото у Достоевски. Монологичното слово на героя и словото на разказа в повестите на Достоевски. Словото на героя и словото на разказа в романите на Достоевски. Диалогът у Достоевски...
ndoe
0 0