Материали 1-10 от 20

Системен характер на езика 4 стр.

Системен характер на езика

С терминът "система" се определя вътрешно организирана съвкупност от взаимно свързани и взаимноопределени елементи, а със системна структура се определя схемата на взаимоотношенията между елементите на системата и тяхната вътрешна организация...
dannyboy
4 0