Материали 1-10 от 1

БЪЛГАРО-РУМЪНСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН В ОСНОВАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКО ПОЗНАНИЕ 29 стр.

БЪЛГАРО-РУМЪНСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН В ОСНОВАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКО ПОЗНАНИЕ

Известно е, че румъните се явяват в историята като особен народ със своя държавна организация в ХІІІ в., когато българският народ вече има шествековна славна история с военни и културни подвизи от световно значение.
messi
0 0