Материали 1-10 от 12

Битови народни приказки 2 стр.

Битови народни приказки

Битови народни приказки - основен ресурс, от който се черпят техните сюжети е реалната действителност и по-точно социалните и житейските взаимоотношения между хората. Затова в тях преобладават реалистичните картини от патриархалното битие на човека....
loli
6 0
Битови народни песни 4 стр.

Битови народни песни

Спрямо общия брой на различните тематични цикли тази група е най-голяма, причината за това е фактът, че битовите песни отразяват живота на българското семейство в абсолютно всички аспекти на неговото делнично ежедневие...
loli
8 0