Материали 1-10 от 8

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПЕДАГОГИКАТА 15 стр.

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПЕДАГОГИКАТА

Признаците, които описват състоянието и развитието на двигателнит еспособности на училище в голямата си степен са количествени, поради което за анализ на резултатите от научнит еизследвания се прилагат най-вече параметричните статистически методи.
messi
5 0
Лекции по статистика 69 стр.

Лекции по статистика

Стат. съвкупност (СС) – общност от стат. единици, обединени на базата на общ, един и същ дефиниционен признак (белег) и отасящи се за строго опр. място и време. Най-важната класификация подразделя съвкупностите на 3 вида: динамични, м-нтни и периодни....
ivan40
7 0
Дисперсионният анализ е един от мощните статистически методи 37 стр.

Дисперсионният анализ е един от мощните статистически методи

Фиксира се определен брой нива на факторите. Статистическият обект се поставя под вьздействието на всяка една комбинация на тези нива. Понятието ниво на фактор е интуитивно ясно и то може да се илюстрира сьс следния пример:....
mOn
3 2
Клъстерен анализ 38 стр.

Клъстерен анализ

Клъстерният анализ е изкуството да се откриват групи от сходни обекти (данни) в дадено множество. Основната цел на клъстерния анализ е да се открият групи от подобни обекти, които групи се наричат клъстери....
ndoe
70 1