Материали 1-10 от 12

Преброяване на населението през 2011 година резултати и изводи за област Пловдив 14 стр.

Преброяване на населението през 2011 година – резултати и изводи за област Пловдив

Особеното при статистиката е, че тя изучава случайните процеси в тяхното масово проявление. Статистическите оценки и изводи „се основават на наблюдение на множество, а не на единични случаи” .
messi
1 0
СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПЕДАГОГИКАТА 15 стр.

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПЕДАГОГИКАТА

Признаците, които описват състоянието и развитието на двигателнит еспособности на училище в голямата си степен са количествени, поради което за анализ на резултатите от научнит еизследвания се прилагат най-вече параметричните статистически методи.
messi
5 0
Необходимост от преброяване на населението 19 стр.

Необходимост от преброяване на населението

На 18 ноември 1999 г. Министерският съвет на Република България на свое заседание одобри проект на Закон за преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001 година...
silviQ
15 1
Лекции по статистика 69 стр.

Лекции по статистика

Стат. съвкупност (СС) – общност от стат. единици, обединени на базата на общ, един и същ дефиниционен признак (белег) и отасящи се за строго опр. място и време. Най-важната класификация подразделя съвкупностите на 3 вида: динамични, м-нтни и периодни....
ivan40
7 0
Дисперсионният анализ е един от мощните статистически методи 37 стр.

Дисперсионният анализ е един от мощните статистически методи

Фиксира се определен брой нива на факторите. Статистическият обект се поставя под вьздействието на всяка една комбинация на тези нива. Понятието ниво на фактор е интуитивно ясно и то може да се илюстрира сьс следния пример:....
mOn
3 2