Материали 1-10 от 6

Бизнес комуникации и PR 18 стр.

Бизнес комуникации и PR

Превръщането на човека от животно в човек преминава през 2 етапа: филогенетичен - антропогенезис – произход, историческа еволюция на човека; онтогенетичен - онтогенезис – цивилизационно развитие на човека...
nerven
23 3
Принципи за излагане на новината 22 стр.

Принципи за излагане на новината

Когато очакваме нещо да се случи – съобщаваме новините една след друга без да търсим причинно – следствената връзка. Когато говорим за причинно - следствената връзка имаме предвид плавност на изложението – всеки абзац е следствие от...
mOn
7 0
Стратегий за ефективен pr 38 стр.

Стратегий за ефективен pr

В процеса на реализация на една PR -програма в действие се включват конкретни техники. PR избира дадена техника едва след като: • вече е избрал каналите на комуникация /медиите/ • изяснил е целевите си публики...
ndoe
2 0
Кодиране шифроване на съобщението-символ 8 стр.

Кодиране (шифроване) на съобщението-символ

Психологическият шум е породен от въздействието на вътрешно личностни фактори, които довеждат до появата на неразбирателство и на несъгласие в комуникацията. Той може да бъде обяснен в контекста на концепцията за перцепция...
admin
18 0