Материали 1-10 от 31

Маржинализма като алтернатива на класическата икономическа школа Алфред Маршал 16 стр.

Маржинализма като алтернатива на класическата икономическа школа. Алфред Маршал

Още през 40-те години на XIX век Самуел Бейли и Уйлям Насау Сеньор настояват върху дефинирането на стойността чрез полезността...
lubega
2 0
Бизнес комуникации и PR 18 стр.

Бизнес комуникации и PR

Превръщането на човека от животно в човек преминава през 2 етапа: филогенетичен - антропогенезис – произход, историческа еволюция на човека; онтогенетичен - онтогенезис – цивилизационно развитие на човека...
nerven
23 3
Управление на масовокомуникационната институция 9 стр.

Управление на масовокомуникационната институция

Категорията на социалния контрол заема важно място в социологическия анализ, което доказват изследванията на Зимел още в началото на 20век, относно приложението му в различните социални групи.
dannyboy
1 0
Невербални комуникации Същност и значение Език на тялото 11 стр.

Невербални комуникации. Същност и значение. Език на тялото

Когато разговаряме един срещу друг с колеги с разтворени ръце и крака – тази "отворена" позиция на тялото показва доброжелателност и желание за сътрудничество.
nerven
57 2
Административна бизнес стилистика 66 стр.

Административна бизнес стилистика

Динамиката на съвременния обществено-политиче-ски и социален живот след приемането на България в Европейския съюз изисква адаптиране към новите условия и съобразяването на учебния процес и на учебните програми с дадените...
nerven
31 0
Курсова работа по бизнес комуникации 9 стр.

Курсова работа по бизнес комуникации

Комуникирането ангажира емоционалните, психологическите и интелектуалните качества на индивида. То обхваща и техните характеристики на средата за комуникация. В днешно време развитието на технологиите улеснява все повече комуникирането между хората...
messi
14 2