Материали 1-10 от 22

Защо е модерно и актуално днес да се учи специална педагогика 6 стр.

Защо е модерно и актуално днес да се учи специална педагогика?

Социалната педагогика като учебен предмет и дисциплина, е вълнувала специалистите от още в края на XIX век, но по сериозно с педагогиката са започнали да се занимават в началото на ХХ век...
cblock
0 0
ПРЕПОДАВАНЕТО ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИИЛИ ОСЪЗНАТ РИСК 7 стр.

ПРЕПОДАВАНЕТО – ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И/ИЛИ ОСЪЗНАТ РИСК

Професията на учителя в нашето съвремие се откроява с нови измерения и изисквания. Учителят е този, който трябва да поведе учениците през основите на знанието и културата.
messi
0 0
ЗАЩО КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ СА ЧАСТ ОТ СЪВРЕМЕННАТА ПРЕДСТАВА ЗА ОБРАЗОВАНОСТ ЗАЩО ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА СА НЕОБХОДИМИ НО НЕ ДОСТАТЪЧНИ И Е НУЖНО ДА СЕ ОТИДЕ ОТВЪД ТЯХ 8 стр.

ЗАЩО КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ СА ЧАСТ ОТ СЪВРЕМЕННАТА ПРЕДСТАВА ЗА ОБРАЗОВАНОСТ? ЗАЩО ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА СА НЕОБХОДИМИ, НО НЕ ДОСТАТЪЧНИ И Е НУЖНО ДА СЕ ОТИДЕ ОТВЪД ТЯХ?

Темата за компетентностите стана предмет на педагогически анализи у нас едва през последните години. Понятието компетентност се появи официално в нормативните документи............
messi
7 0
Тотално управление на качеството 16 стр.

Тотално управление на качеството

Тоталното управление на качеството може да се внедри успешно във всяка фирма. За това обаче е необходимо да се изучат всички проблеми, които стоят пред фирмата и нейното ръководство, свързани с Тоталното Управление на Качеството (ТУК)....
silviQ
16 1
Преподаването- професионализъм предизвикателство или осъзнат риск 5 стр.

Преподаването- професионализъм, предизвикателство или осъзнат риск

Идеята за педагогически риск при преподаването се свързва с общата представа за риска, изхожда се от презумпцията, че самото обучение в училище носи в себе си латентен риск. това произтича от факта...
cblock
256 11