Материали 1-10 от 3

Административен процес 24 стр.

Административен процес

Понятие за административен процес – в административното право е съществувал и алгоритъм от действия на административните органи, които те трябва да извършат когато издават административни актове или извършват действия ...
cblock
8 2
Административно право 33 стр.

Административно право

Спецификата на тази функция се състои в оказването на съдействие на общинската администрация за рационализиране и прозрачност на нейната дейност, което да съответства на интересите на гражданското общество...
admin
6 0