Материали 1-10 от 31

Полово и сексуално възпитание 20 стр.

Полово и сексуално възпитание

Половото възпитание на младото поколение е необходимо условие за пълноценен самостоятелен живот в обществото. За неговото успешно осъществяване е необходимо познаване особеностите на биологичното...
lubega
0 0
ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 18 стр.

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Целенасоченото и системно прилагане на интерактивното методи в хода на обучение по математика в начална степен създава условия за формиране на интелектуални умения у учениците.
messi
4 0