Материали 1-10 от 1

културно историческо наследство по българското черноморие 25 стр.

културно историческо наследство по българското черноморие

Архитектурен резерват част от световното културно наследство , включен в списъка на ЮНЕСКО , старинният град Несебър се намира на малък полоостров край бъгарския бряг на Черно море .
nim
21 1