Материали 1-10 от 3

Същност обект и обхват на логистиката Цели и задачи 25 стр.

Същност, обект и обхват на логистиката. Цели и задачи

Полезността за притежание – създава се от маркетинга, посредством промоционалните дейности, които целят да повишат желанието на клиента да притежават даден продукт. Ролята на логистиката в икономиката зависи от съществуването на полезност....
admin
26 0