Материали 1-10 от 14

Мотивационен профил на персонала 15 стр.

Мотивационен профил на персонала

Дълги години в управленската наука за човешкия фактор в организацията господстваше схващането, че хората са просто придатък към машината и като такъв в него не си струва да бъдат инвестирани ценни средства и време...
silviQ
1 1
Система за управление на работната заплата в предприятие 6 стр.

Система за управление на работната заплата в предприятие

В настощият реферат ще разгледаме едно средно предприятие и по точно системата на управление на работната эаплата в него. Ще разгледаме какви методи се прилагат и как се образува работната запла на различните групи служители...
dannyboy
1 0
Работна заплата управление системи мотивация диференциация премии 5 стр.

Работна заплата – управление, системи, мотивация, диференциация, премии

Фирма "Х" се занимава с внос и дистрибуция на високоалкохолни напитки. Фирмата няма изградена собствена логистична структура и за това наема специализирана фирма за доставка, която поема цялата отговорност от натоварването на стоката до доставка
ndoe
7 0
Мотивационен профил на персонала 8 стр.

Мотивационен профил на персонала

Представеният материал разглежда изготвянето на мотивационен профил на част от персонала на ЕООД "MООП" Методика. Методиката за разработване на мотивационен профил на персонала на фирмата в български условия е подробно описана от Йосиф Илиев...
nezabravima
21 8
Анализ на стратегията по заетостта на Република България за периода 2004г-2006г 7 стр.

Анализ на стратегията по заетостта на Република България за периода 2004г.-2006г.

Разработената стратегия е съобразена с основните нормативни документи и изследвания в областта на заетостта, образованието и професионалното обучение...
ndoe
3 0