Материали 1-10 от 26

Модели за мотивация на фирма от гр Хасково 13 стр.

Модели за мотивация на фирма от гр. Хасково

Управлението на човешките ресурси означава да се въздейства върху хората персонала - сътрудниците, работниците с оглед съвместното постигане на предварително поставени цели на предприятието...
aronn
0 0
Мотивационен профил на персонала 15 стр.

Мотивационен профил на персонала

Дълги години в управленската наука за човешкия фактор в организацията господстваше схващането, че хората са просто придатък към машината и като такъв в него не си струва да бъдат инвестирани ценни средства и време...
silviQ
1 1
Заетост и безработица в България 14 стр.

Заетост и безработица в България

Проблемът за заетостта и безработицата е от особена важност за страните поели по пътя на реформите от планово стопанство към пазарна икономика, защото от неговото решаване зависи социалната цена, която плаща обществото при реформата...
mOn
0 1
Система за управление на работната заплата в предприятие 6 стр.

Система за управление на работната заплата в предприятие

В настощият реферат ще разгледаме едно средно предприятие и по точно системата на управление на работната эаплата в него. Ще разгледаме какви методи се прилагат и как се образува работната запла на различните групи служители...
dannyboy
1 0
Здравословни условия на труд 10 стр.

Здравословни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд са такива условия на труд ,които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставки за пълно психическо и социално благополучие на работещите лица...
gecata_maina
3 1
Работна заплата управление системи мотивация диференциация премии 5 стр.

Работна заплата – управление, системи, мотивация, диференциация, премии

Фирма "Х" се занимава с внос и дистрибуция на високоалкохолни напитки. Фирмата няма изградена собствена логистична структура и за това наема специализирана фирма за доставка, която поема цялата отговорност от натоварването на стоката до доставка
ndoe
7 0