Материали 1-10 от 1

Органична съставна част на почвата 20 стр.

Органична съставна част на почвата

Съвкупността от всички органични съединения, съдържащи се в почвата, се нарича органично вещество. То се състои както от органични остатъци (главно растителни и по-малко други), така и от отделни съединения със специфична и неспецифична природа...
mOn
32 0