Материали 1-10 от 22

Социално благополучие при деца с алалиен синдром 6 стр.

Социално благополучие при деца с алалиен синдром

Всеки възрастов период има своите закономерности, отнасящи се както до биологичното, така и до психичното развитие. Генетичните дадености могат да бъдат развити и реализирани само в условията на психо-социална стимулация...
silviQ
0 1
Защо е модерно и актуално днес да се учи специална педагогика 6 стр.

Защо е модерно и актуално днес да се учи специална педагогика?

Социалната педагогика като учебен предмет и дисциплина, е вълнувала специалистите от още в края на XIX век, но по сериозно с педагогиката са започнали да се занимават в началото на ХХ век...
cblock
0 0
Флуентни нарушения - заекване 18 стр.

Флуентни нарушения - заекване

Заекването е нарушение на речевата плавност, изразяващо се в повторения на звуковете, тежки блокажи на говорния поток и неадекватни паузи поради дисфункции на централната нервна система, водещи до спазматично състояние на говорната мускулатура....
ivan40
0 0
Компютърните игри и агресията сред децата и юношите 10 стр.

Компютърните игри и агресията сред децата и юношите

Доколко компютърните игри влияят на децата и ги подтикват към агресия? Този въпрос си задават психолозите, родителите, учителите, обществото, но еднозначен и категоричен отговор няма....
daniche90
0 0
СТИМУЛИРАНЕ ЕЗИКОВО-ГОВОРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА С ДИСФАЗИЯ ЧРЕЗ ИГРИ И ИГРОВИ ФОРМИ 101 стр.

СТИМУЛИРАНЕ ЕЗИКОВО-ГОВОРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА С ДИСФАЗИЯ ЧРЕЗ ИГРИ И ИГРОВИ ФОРМИ

Общуването е генетично заложена потребност, неудовлетворяването на която води до отрицателен ефект върху цялостното развитие на индивида.
messi
6 0
Социални нагласи към хората с увреждания през различните етапи на историческо развитие в света 7 стр.

Социални нагласи към хората с увреждания през различните етапи на историческо развитие в света

Отношението към лицата с различни нарушения и развитието на специалното образование са част от материално-икономическата, социалната и културната историа на човечеството.
messi
0 0
Обучителни стратегии при деца със синдром на Аспергер 9 стр.

Обучителни стратегии при деца със синдром на Аспергер

1944г.Ханс Аспергер - австрийски педиатър, описва за първи път група деца, с черти сходни с тези при децата с аутизъм, но отличаващи се от тях по отношение високото ниво на езикови познания и липсата на умения за комуникация...
silviQ
14 2