Материали 1-10 от 20

Резерват Силкосия 10 стр.

Резерват Силкосия

Резерватът обхваща части от землищата на двете села. Силкосия е най-старата защитена територия в България. "Силкосия" е резерват разположен между селата Българи и Кости. Обхваща части от землищата на двете села...
rusev02
7 2
Въздействие на природните бедствия върху лозарството и винопроизводството в Сунгурларския и Карнобатския регион 65 стр.

Въздействие на природните бедствия върху лозарството и винопроизводството в Сунгурларския и Карнобатския регион

Лозата е една от високодоходните селскостопански култури. Гроздето, виното и другите продукти от преработката й са много търсени на нашите и международни пазари....
loli
0 0
Метапопулации - същност и характеристика Модел на Левинс 10 стр.

Метапопулации - същност и характеристика. Модел на Левинс

местообитанията на повечето видове са хетерогеннни както в пространството, така и във времето. Тази хетерогенност влияе върху числеността и разпределението на организмите в пространството....
mOn
7 0
Основни концепции в екологиятаЕкологична химия 15 стр.

Основни концепции в екологията.Екологична химия

Биосферата включва атмосфера,хидросфера,всички живи организми на Земята,почвената обвивка,част от литосферата ,която участва във взаимодействие с живите организми.Тя е отворена за енергийни потоци.Използва най-вече лъчистата Е,идваща...
cblock
3 0
Река Камчия 14 стр.

Река Камчия

Устието на река Камчия е едно от най-красивите места на българското черноморие. Райското кътче е уникално съчетание на лонгозни гори, река и море. отличава се с обширни плажове, набраздени с пясъчни дюни...
ndoe
15 2
Мониторинг на антропогенните изменения на състоянието на биосфератавидове мониторинг Класификация на системите за мониторинг 34 стр.

Мониторинг на антропогенните изменения на състоянието на биосферата.видове мониторинг. Класификация на системите за мониторинг.

Терминът "мониторинг", като система за наблюдение на околната среда е приет 1972 г. на стокхолмската конференция на ООН по опазване на околната среда. "Мониторингът" е система за наблюдение, оценка и прогноза на състоянието на околната
mOn
15 0